100 jaar Oud-Utrecht map

De tien banieren, gemaakt voor de tentoonstelling 100 jaar (Oud-)Utrecht (zie hieronder) losbladige map. Wel een stukje kleiner, namelijk op A3-formaat, maar ook voorzien van een toelichting door de tien stripmakers zelf.

20 jaar De Inktpot

In november 2003 verscheen het eerste nummer van Beeldblad De Inktpot. Om onze twintigste verjaardag te vieren maakten we het Groot Utrechts Monsterboek. Met korte en langere stripverhalen, paginagrote tekeningen en geïllustreerde verhalen over monsters en de locaties in de stad waar ze te vinden zijn. Een bijna 200 pagina-dikke hardcover!

100 jaar Oud-Utrecht

Op 12 maart 2023 bestaat de historische Vereniging Oud-Utrecht 100 jaar. Dit lustrum wordt onder meer gevierd met een tentoonstelling van tien banieren, waarop telkens één heel decennium van de geschiedenis van de vereniging & de stad verbeeld wordt. Getekend door tien tekenaars van de Inktpot.

1122 - Een Utrechtse familiekroniek

In 2022 is het 900 jaar geleden dat Utrecht stadsrechten kreeg. De enorme ontwikkeling die de stad doormaakte in de twee eeuwen daarna, wordt verteld aan de hand van de geschiedenis van één familie, de familie De Vries in: 1112 - Een Utrechtse familiekroniek.

Ronde van Utrecht

Bij de start van de Tour de France in 2015 was er de tentoonstelling Velodroom. Voor de start van de Vuelta dit jaar was wederom een tentoonstelling gepland maar de coronacrisis stak een spaak in het wiel. Als alternatief bedachten we De Ronde van Utrecht.

De Dwaalgids van Utrecht omslag Dwaalgids van Utrecht

De Dwaalgids van Utrecht gaat over twee kinderen die tijdens een stadswandeling met hun grootouders verzeild raken in het verleden van de huizen die ze bezoeken. Het monumentengidsje van opa blijkt de kinderen op magische wijze naar het verleden te kunnen transporteren. Daar maken ze gebeurtenissen mee uit de geschiedenis van de panden en van de stad Utrecht, en spreken ze personen die een rol spelen bij die gebeurtenissen. In de loop van het verhaal ontdekken de kinderen dat ze met het gidsje door de tijd kunnen navigeren en zelfs de loop der gebeurtenissen –een beetje– kunnen beïnvloeden.

op